Giới thiệu Termius dùng để quản lý VPS

Phalcon . 15 Videos
52 views

Category :

DevOps

Content :

Termius là phần mềm hỗ trợ điều khiển server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin...

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

28d ago

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist