Giới thiệu VPC trong AWS

Gsviec . 157 Videos
442 views

Category :

DevOps

Content :

VPC là một thành phần không thể thiếu khi bạn muốn đưa ứng dụng của bạn lên đám mây AWS, trong video này bạn sẽ khái niệm căn bản về nó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 15/18 at 09:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist