Hướng dẫn cài đặt Git và Github trên Window

Gsviec . 144 Videos
313 views

Category :

GIT

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài git, mặc định bạn có thể vào trang chủ git tải nó về và cài đặt, nhưng bạn nên cài cài github GUI nó sẽ cài cho bạn cả git và GUI Github thuận tiện hơn cho việc quản lý code sau này

Release Date:

Mar 19/17 at 04:08

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:45
279 views
Mar 29/17 at 05:47
0:3:54
137 views
Mar 29/17 at 03:59
0:8:42
275 views
Mar 29/17 at 03:25
0:2:24
0:3:41
191 views
Mar 28/17 at 10:03
0:5:36
246 views
Mar 28/17 at 10:02
0:6:29
265 views
Mar 28/17 at 04:16