Hướng dẫn cài đặt Git và Github trên Window

Gsviec . 144 Videos
422 views

Category :

GIT

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài git, mặc định bạn có thể vào trang chủ git tải nó về và cài đặt, nhưng bạn nên cài cài github GUI nó sẽ cài cho bạn cả git và GUI Github thuận tiện hơn cho việc quản lý code sau này

Release Date:

Mar 19/17 at 04:08

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:45
383 views
Mar 29/17 at 05:47
0:3:54
197 views
Mar 29/17 at 03:59
0:8:42
357 views
Mar 29/17 at 03:25
0:2:24
0:3:41
285 views
Mar 28/17 at 10:03
0:5:36
300 views
Mar 28/17 at 10:02
0:6:29
358 views
Mar 28/17 at 04:16