Giới thiệu khóa học Phalcon PHP

Gsviec . 144 Videos
8,696 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Trong hơn 4 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển dựng dự án cho khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của Phalcon framework so với các PHP framework

Vì vậy tôi quyết định mở khóa học Phalcon này để chia sẽ những hiểu biết của tôi cho các bạn trẻ muốn học Phalco Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 28/17 at 12:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
556 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
533 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
576 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
446 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,696 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,003 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,060 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,240 views
Apr 30/17 at 03:20