Giới thiệu khóa học Phalcon PHP

Gsviec . 144 Videos
8,748 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Trong hơn 4 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển dựng dự án cho khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của Phalcon framework so với các PHP framework

Vì vậy tôi quyết định mở khóa học Phalcon này để chia sẽ những hiểu biết của tôi cho các bạn trẻ muốn học Phalco Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 28/17 at 12:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
602 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
588 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
629 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
500 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,748 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,048 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,109 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,292 views
Apr 30/17 at 03:20