Giới thiệu khóa học Phalcon PHP

Gsviec . 151 Videos
8,820 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Trong hơn 4 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển dựng dự án cho khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của Phalcon framework so với các PHP framework

Vì vậy tôi quyết định mở khóa học Phalcon này để chia sẽ những hiểu biết của tôi cho các bạn trẻ muốn học Phalco Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban

Release Date:

Apr 28/17 at 12:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
665 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
669 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
762 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
564 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,820 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,111 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,170 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,358 views
Apr 30/17 at 03:20