Giới thiệu class PDO

Gsviec . 157 Videos
585 views

Category :

PHP

Content :

PDO là API cung cấp cho chúng ta để kết nối cũng như thao tác với CSDL, chuyển dữ liệu thành các đối tượng để chúng ta dễ thao tác. Hiện tai PDO hỗ trợ khoảng 12 loại hệ quản trị CSDL khác nhau, không giống như mysqli chỉ hỗ trợ MySQL. PDO ra đời đã làm cho PHP đã mạnh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Release Date:

Mar 27/17 at 05:40

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
156 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
403 views
Mar 31/17 at 04:24
0:9:1
430 views
Apr 1/17 at 09:03
0:26:20
484 views
Mar 31/17 at 04:03
0:10:12
827 views
Mar 29/17 at 05:45
0:16:51
356 views
Mar 28/17 at 04:32