Cách dùng căn bản ElastichSearch trên AWS

Gsviec . 155 Videos
361 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách setup nó trên AWS như thế nào rồi, trong video này chúng tôi sẽ demo một ví dụ nhõ về cách sử dụng nó, mà cụ thể là phân tích log hệ thộng và nginx

Bạn cũng có thể xem demo server link này https://search-lackky-ojizzlhc54j33o3cmrgb274qsi.ap-southeast-1.es.amazonaws.com/_plugin/kibana/

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Dec 26/17 at 03:33

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
140 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
122 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
213 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
250 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
182 views
Jul 15/18 at 09:44