Tự động tạo image thông qua hub docker

Gsviec . 155 Videos
578 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo image docker trên máy local bạn, kế đế tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng hub.docker.com để tự động tạo image cho bạn một cách tự động mỗi khi bạn commit code lên github

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 5/17 at 03:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
150 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
132 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
227 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
262 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
192 views
Jul 15/18 at 09:44