Cài đặt XAMP trên Window

Gsviec . 157 Videos
613 views

Category :

TOOL

Content :

XAMPP là môi trường phát triển web trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS, Solaris. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP, Perl và MySQL. Bên cạnh đó, PhpMyAdmin cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.

Nhưng bạn thường dùng XAMP cho Window thôi, chứ ít có ai dùng nó cho Linux:) ngoài ra XAMPP là viết tắt của các từ: Apache, MySQL, PHP và Perl.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Mar 20/17 at 03:53

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
522 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,759 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
944 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
613 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
545 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
985 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
556 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50