Cài đặt XAMP trên Window

Gsviec . 144 Videos
223 views

Category :

TOOL

Content :

XAMPP là môi trường phát triển web trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS, Solaris. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP, Perl và MySQL. Bên cạnh đó, PhpMyAdmin cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.

Nhưng bạn thường dùng XAMP cho Window thôi, chứ ít có ai dùng nó cho Linux:) ngoài ra XAMPP là viết tắt của các từ: Apache, MySQL, PHP và Perl.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Mar 20/17 at 03:53

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
482 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,335 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
211 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
209 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
439 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
217 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
223 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50