Giới thiệu trình soạn thảo code Sublime text

Gsviec . 157 Videos
720 views

Category :

TOOL

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài dặt trình soạn thảo Sublime text và giới thiệu tính năng cơ bản của nó, cuối cùng là gải thích tại sao bạn nên dùng nó

Để xem nhiều video bạn có thể xem trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 17/17 at 08:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
671 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
3,606 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
1,137 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
856 views
Mar 28/17 at 10:35