Giới thiệu trình soạn thảo code Sublime text

Gsviec . 144 Videos
265 views

Category :

TOOL

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài dặt trình soạn thảo Sublime text và giới thiệu tính năng cơ bản của nó, cuối cùng là gải thích tại sao bạn nên dùng nó

Để xem nhiều video bạn có thể xem trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 17/17 at 08:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
521 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,610 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
243 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
240 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
488 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
257 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
257 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50