Giới thiệu trình soạn thảo code Sublime text

Gsviec . 155 Videos
438 views

Category :

TOOL

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài dặt trình soạn thảo Sublime text và giới thiệu tính năng cơ bản của nó, cuối cùng là gải thích tại sao bạn nên dùng nó

Để xem nhiều video bạn có thể xem trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 17/17 at 08:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
405 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,221 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
769 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
461 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
437 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
776 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
444 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50