Giới thiệu trình soạn thảo code Sublime text

Gsviec . 144 Videos
220 views

Category :

TOOL

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài dặt trình soạn thảo Sublime text và giới thiệu tính năng cơ bản của nó, cuối cùng là gải thích tại sao bạn nên dùng nó

Để xem nhiều video bạn có thể xem trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 17/17 at 08:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
482 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,336 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
212 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
209 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
439 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
217 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
223 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50