Xử lý Form phần 2

Gsviec . 157 Videos
473 views

Category :

PHP

Content :

Một trong những ứng dụng quan trọng của PHP đó là giúp tương tác xử lý dữ liệu trên form của người sử dụng. Nhằm mục đích giúp cập nhật thông tin một cách linh động và dễ dàng quản lý chung hơn bởi sự kết hợp tuyệt vời của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên để làm được điều ấy PHP yêu cầu form phải đáp ứng 1 số quy định chung đặt ra.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Mar 31/17 at 04:24

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
246 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
473 views
Mar 31/17 at 04:24
0:9:1
511 views
Apr 1/17 at 09:03
0:26:20
609 views
Mar 31/17 at 04:03
0:10:12
911 views
Mar 29/17 at 05:45
0:16:51
444 views
Mar 28/17 at 04:32