kubectl căn bản

Gsviec . 155 Videos
62 views

Category :

DevOps

Content :

Việc dùng command line để tương tác với kube là không thể thiếu, trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn các dòng lệnh căn bản

Mã nguồn https://github.com/gsviec/kubernetes-training

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 30/18 at 05:14

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,428 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
1,199 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
1,120 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
868 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
1,109 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
829 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
592 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20