Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt SSL trên VPS

Phalcon . 14 Videos
269 views

Category :

DevOps

Content :

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong demo này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Let’s Encrypt thông qua tool cerbot với hệ điều hành ubuntu cài đặt sẵn wordpress và nginx

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Dec 9/18 at 01:15

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist