Giới thiệu tính năng pull request và branch trong GIT

Gsviec . 155 Videos
522 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các khái niệm branch và pull request là gì và cách dùng nó như thế nào

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 22/17 at 08:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
451 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
493 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
304 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
570 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
515 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
411 views
Mar 28/17 at 10:02