Giới thiệu tính năng pull request và branch trong GIT

Gsviec . 155 Videos
580 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các khái niệm branch và pull request là gì và cách dùng nó như thế nào

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 22/17 at 08:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
505 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
533 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
350 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
625 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
571 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
437 views
Mar 28/17 at 10:02