Giới thiệu tính năng pull request và branch trong GIT

Gsviec . 157 Videos
674 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các khái niệm branch và pull request là gì và cách dùng nó như thế nào

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 22/17 at 08:58

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
606 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
619 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
419 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
726 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
659 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
495 views
Mar 28/17 at 10:02