Lỗi maintenance khi update web wordpress

Lỗi Maintenance khi update WordPress

Maintenance khi update WordPress là một lỗi rất dễ xảy ra. Vậy làm cách nào để khắc phục lỗi này? Lỗi Maintenance là gì? Lỗi Maintenance được hiểu nôm na là lỗi chế độ bảo trì. Trường hợp này website WordPress sẽ hiện lên thông báo: “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a

Lỗi Maintenance khi update WordPress Đọc thêm »