IT Director

Phần 2: 6 giai đoạn xây dựng chiến lược công nghệ thông tin

Đây là phần 2 giới thiệu về 6 giai đọn xây dựng chiến lược công nghệ thông tin của anh Đỗ Ngọc Minh. Gsviec xin giới thiệu đến các bạn để học hỏi, tham khảo thêm. Mọi người có thể tìm hiểu về phần 1 tại link này. Giai đoạn 3: Đánh giá nội bộ

Phần 2: 6 giai đoạn xây dựng chiến lược công nghệ thông tin Đọc thêm »

Scroll to Top