hwyourself

Cấu hình Server cho Site WordPress có lượng truy cập lớn

Xây Dựng Hosting WordPress phần 3: Cài đặt và cấu hình WordPress

Trong phần hai loạt bài viết làm thế nào xây dựng Hosting WordPress, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cài các dịch vụ cần thiết để chạy WordPress đó là PHP với phiên bản mới nhât 7.x, kế đến là hệ cơ sỏ dữ liệu MySql sau cùng là cài đặt web server Nginx, chúng

Xây Dựng Hosting WordPress phần 3: Cài đặt và cấu hình WordPress Đọc thêm »

Cấu hình Server cho Site WordPress có lượng truy cập lớn

Xây Dựng Hosting WordPress phần 2: Cài đặt và cấu hình LEMP

Trong phần một loạt bài viết làm thế nào xây dựng Hosting WordPress, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách chọn hệ điều hành cũng như cách kết nối máy chủ như thế nào, đồng thời cấu hình bảo mật căn bản cho nó, chúng tôi huy vọng bạn đã hoàn thành được các

Xây Dựng Hosting WordPress phần 2: Cài đặt và cấu hình LEMP Đọc thêm »

Cấu hình Server cho Site WordPress có lượng truy cập lớn

Xây dựng hosting WordPress phần 1: Cài đặt máy chủ Linux và cấu hình bảo mật

Chào mừng bạn đến bài viết đầu tiên trong loạt bài về Hosting WordPress do chính tay bạn làm, trong đó chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từ công đoạn chọn hệ điều hành cho đến cài đặt các dịch vụ hỗ trợ chạy wordpress như PHP, Mysql, Nginx

Xây dựng hosting WordPress phần 1: Cài đặt máy chủ Linux và cấu hình bảo mật Đọc thêm »

Scroll to Top