Kubernetes Căn Bản

Trong serie này, bạn sẽ được làm quen với hệ thống Kubernetes và cách sử dụng nó. Bạn sẽ hiểu được các khái niệm và thuật ngữ trong Deployment, Serivice, Pods, Configmap

Đồng thời bạn sẽ làm quen với Google Kubernetes Engine và cách dùng nó cho các dự án của bạn chúng tôi huy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích khi học khoá học này. Thanks

Mã nguồn https://github.com/gsviec/kubernetes-training

0:1:59
Khoá học Kubernetes căn bản Free
Kubernetes là một mã nguồn mở được dùng để tự động triển khai hệ thống, scaling, quản lý các container. Trong khoá học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sủ dụng cơ bản Mã nguồn https://github.com/gsviec/kubernetes-training Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
948 views.  Jun 30/18 at 05:13
0:5:27
kubectl căn bản Free
Việc dùng command line để tương tác với kube là không thể thiếu, trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn các dòng lệnh căn bản Mã nguồn https://github.com/gsviec/kubernetes-training Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
551 views.  Jun 30/18 at 05:14
0:3:2
Cấu hình để truy cập nhiều cluster kubernetes Free
Khi bạn làm nhiều dự án thì sẽ có nhiều môi trường cluster chẳn hạn như môi trường dev, staging, prd việc chuyển qua chuyển lại là cần thiết, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chuyện đó Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
542 views.  Jun 30/18 at 05:22
0:3:32
Giới thiệu pod trong kubernetes Free
Khi làm việc với kube thì việc tương tác với pod khá là thường xuyên , do đó hiểu nó sẽ giúp bạn deployment kubernetes nhanh chóng hơn Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
602 views.  Jun 30/18 at 02:51
0:5:53
Công cụ khi dùng kubernetes Free
### Công cụ căn bản - Kubectl: dùng để kết nối đến kubernetes cluster thực thi các dòng lệnh https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/ - Minikube: Tạo môi trường kuberneets trên máy local của bạn giúp cho việc development một cách dễ dàng hơn - Ebook: Kubernetes: Up and Running at...
614 views.  Jun 30/18 at 05:08