Khoá học VPS nâng cao

Khóa học Cài đặt và Quản trị Linux Server cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất để có thể làm chủ các tiến trình Cài đặt và Quản trị một Linux Server và các dịch vụ mạng kèm theo.

Toàn bộ mã nguôn khóa học bạn có thể xem https://github.com/gsviec/linux-canban