Khoá học Phalcon 102

Trong khóa học Phalcon trước tôi đã hướng dẫn các bạn hiểu các khái niệm căn bản về cấu trúc cũng như cách hoạt động Phalcon PHP. Vì vậy trong khóa hoc này tôi sẽ tập trung hướng dẫn bạn xử lý phần models và form trong Phalcon

Toàn bộ mã nguôn khóa học bạn có thể xem https://github.com/gsviec/phalcon-canban

0:14:24
Giới thiệu Form trong Phalcon Free
Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo FORM trong Phalcon như thế nào cũng như giải thích lý do tại sao bạn bên dùng nó. Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,865 views.  May 19/17 at 03:05
0:3:45
Hướng dẫn sử dụng Queue trong Phalcon phần 1 Free
Hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một thư viện php-resque tương tác queue, như các bạn biết có khá nhiều dịch vụ như RabbitMQ, Beanstalk, etc, tại sao tôi lại dùng nó thứ nhất vì thư viện này viết bằng PHP, sau đó nó lại kết hợp với Redis để lưu trữ các thông tin của jobs queue đó...
1,459 views.  Aug 19/17 at 03:48
0:7:54
Giới thiệu thành phần assets trong Phalcon Free
Như bạn biết việc quản lý các resource css và js khá là quan trọng trong viện triển khai môi trường dev và production, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn quản lý nó trên Phalcon Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,308 views.  Jun 16/17 at 03:18
0:7:51
Giới thiệu Model trong Phalcon Free
Hầu hết khi bạn làm việc với database bạn sẽ phải tương tác với model trong các FW PHP, thì phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều API để làm chuyện đó Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
2,414 views.  May 17/17 at 03:18
0:17:53
Thao tác CRUD trong Phalcon Free
Như bạn biết thì việc thao tác CRUD là không thể thiếu trong các ứng dụng web cũng như trong bất cứ FW nào do đó trong video này tôi sẽ trình bày các khái niệm căn bản CRUD trong model Phalcon Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,294 views.  May 17/17 at 03:19
0:11:26
Thao tác căn bản CRUD trong Phalcon PHP phần 2 Free
Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác như hiển thị dữ liệu lên, edit nó như thế nào Để xem nhiều video của khoá học này bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-102
749 views.  May 19/17 at 02:29
0:4:47
Thao tác căn bản CRUD trong Phalcon phần 3 Free
Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác như hiển thị dữ liệu lên, edit nó như thế nào Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-102
4,218 views.  May 19/17 at 02:43
0:6:27
Dùng bind và validate trong form của Phalcon Free
Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng method của form để validate trong Phalcon cũng như bind dữ liệu vào model Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
4,047 views.  May 19/17 at 03:12
0:9:16
Sử dụng Form để tái sử dụng code html trong Phalcon Free
Trong video này bạn sẽ học cách tái sử dụng mã html thông qua Form Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
3,987 views.  May 19/17 at 03:18
0:9:18
Cách sử dụng RAW SQL trong Phalcon Free
Đôi lúc bạn cần phải sử dụng SQL thuần ví một số lý do chẳn hạn như bạn cần hiệu năng của câu truy vấn đó, hoặc câu SQL đó có phức tạp không thể thực hiện đuọc trong ORM https://docs.phalconphp.com/en/3.0.1/reference/phql.html#using-raw-sql Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https...
2,338 views.  Jun 1/17 at 09:49
0:8:17
Giới thiệu PHQL trong Phalcon Free
Cá nhân tôi thì không thích dùng thằng này lắm, nhưng nếu bạn thấy thoải mái với nó thì dùng thôi diểm khác biệt PHQL so với RAWSQL là nó chèn vào model thây vì table trong database https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/phql.html
1,899 views.  Jun 1/17 at 09:59
0:7:49
Đăng ký người dùng trong Phalcon Free
Đăng ký người dùng là không thể thiếu trong các ứng dụng web do đó trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo người dùng trong Phalcon Bạn sẽ học được cách kiểm tra dữ liệu hợp lệ từ người dùng hay không, cũng như kiểm tra user đó có tồn tại trong database hay không! Để xem nhiều video...
1,520 views.  Jun 5/17 at 02:40
0:10:13
Gửi mail trong Phalcon Free
Thì như bạn biết tính năng gửi mail là bắt buộc trong các trang web, vì vậy trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng thư viện swiftmailer để gửi mail trong Phalcon Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,217 views.  Jun 16/17 at 02:49
0:0:0
Hướng dẫn sử dụng Queue trong Phalcon phần 2 Free
Hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một thư viện php-resque tương tác queue, như các bạn biết có khá nhiều dịch vụ như RabbitMQ, Beanstalk, etc, tại sao tôi lại dùng nó thứ nhất vì thư viện này viết bằng PHP, sau đó nó lại kết hợp với Redis để lưu trữ các thông tin của jobs queue đó...
987 views.  Aug 19/17 at 03:49
0:18:40
Hướng dẫn sử dụng Queue trong Phalcon phần 3 Free
Hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một thư viện php-resque tương tác queue, như các bạn biết có khá nhiều dịch vụ như RabbitMQ, Beanstalk, etc, tại sao tôi lại dùng nó thứ nhất vì thư viện này viết bằng PHP, sau đó nó lại kết hợp với Redis để lưu trữ các thông tin của jobs queue đó...
945 views.  Aug 19/17 at 03:49
0:7:11
Cách cấu hình Xdebug với Docker trong PHPSTORM Free
Như bạn biết thì việc cài đặt Xdebug trong Docker cũng không khác là mấy so với việc cài đặt thông thường trên máy của bạn, nhưng nếu bạn gặp khó khăn thì video này dành cho bạn File cấu hình Docker và Xdebug bạn có thể tải tại đây https://github.com/gsviec/phalcon-canban Để xem nhiều video bạn...
1,714 views.  Sep 17/17 at 10:23
0:6:28
Cách dùng Xdebug trong Phalcon Free
Nếu bạn nào muốn dùng xdebug cho Phalcon thì video này dành cho bạn Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-102
1,162 views.  Sep 17/17 at 10:27
0:1:46
Debug volt trong Phalcon với Xdebug Free
Như bạn biết thì mặt định các IDE nó không hỗ trợ đặt breakpoin trong các template như twig, hay volt vậy làm thế nào để đặt breakpoint cho nó, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,154 views.  Sep 17/17 at 10:13