Amazon Web Service 101

Khóa học Amazon Web Services Cloud 101 sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp bạn nắm vững, sử dụng hiệu quả, quản trị, bảo mật các dịch vụ của Amazon Web Services.

Bạn sẽ có các khái niệm căn bản về mạng, máy tính, lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu và bảo mật(networking, computing, storage, managing databases, and security) trên AWS

Hiểu các nền tảng điện toán đám mây và cách AWS phù hợp với chúng như sử dụng EC2, CloudWatch, S3 Buckets, v.v.

Sử dụng IAM, VPC, NACL, AMI, ECS, EKS, EBS và các công cụ khácCách tính chi phí dịch vụ AWS cũng như các khái niệm căn bản về nó.

Ngoài ra cuối khóa học tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sữ dụng S3 để chứa hình ảnh hoặc Video và sử dụng CloudFront làm CDN cho website của bạn mà cụ thể là Wordpress

Khoá học này là nền tảng cơ bản cho các bạn lập trình muốn quản trị server trên cloud aws, cũng như hỗ trợ kiến thức cho các bạn muốn tiến tới một tầm cao hơn đó là dùng các công cụ như Jenkins, Terraform, Kubernetes gọi tắt là DevOps.

Khoá học này phù hợp cho các bạn muốn developer chuyển sang làm quản trị hệ thống server trên AWS, tất nhiên nếu bạn là người mới vẫn có thể học khoá học này.

Khoá học này đang trong quá trình hoàn thành do đó nếu bạn nào đăng ký sớm thì sẽ được giảm 50% tương ứng với số tiền là 3,500,000

Mua khoá học này chỉ với: 7,000,000 đ, xem hướng dẫn cách mua khoá học

Mã code khoá học: aws-01

0:5:6
Bài 1: Giới thiệu Region Premium
## Giới thiệu region trong aws Region chúng ta dịch sang tiếng việt có nghĩa là vùng, miền phạm vi, với tài nguyên điện đoán đám mây của AWS được cài đặt và lưu trữ tại nhiều nơi trên thế giới, nếu chúng ta hiểu region theo nghĩa đen về mặt vật lý tức là những địa danh trên thế giới. OK Theo t...
20 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:5:6
Bài 2: Giới thiệu Availability Zone(AZ) Free
## Giới thiệu Availability Zone(AZ) Chào mừng các bạn đến với khoá học AWS-101 trên Gsviec thì trong video trước chúng ta đã đi qua khái niệm region là gì rồi, thì trong video này chúng ta sẽ đi đến khái niệm Availability Zone chúng ta sẽ gọi tắt nó AZ. OK Thì trong AWS mỗi một region lại có m...
47 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:5:6
Bài 3: Giới thiệu edge location Premium
## Edge Locations trong AWS Hiện tại aws cung cấp các Edge Locations như CDN là Amazon cloudfront dùng để phân phối và truyền tải media, Router53 cung cấp các dịch vụ DNS, API gateway thì cung cấp cho ta các severless rest api Vào thời điểm hiện tại thì aws có hơn 100 edge location trên thế gi...
21 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:6:6
Bài 4: Giới thiệu scope of service Premium
## Giới thiệu scope of service Như bạn biết là khi ta làm việc với aws chúng ta thường làm với 3 cái scope chính, bao gồm global service, region và cuối cùng AZ
22 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:6:6
Bài 5: Giới thiệu IAM Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong các video trước chúng ta đã đi qua tổng quan về các dịch vụ trong aws rồi, thì trong video này chúng ta sẽ đi khái niệm đầu tiên mà bạn sẽ thao tác đầu tiên khi bạn làm việc trên aws đo là quản lý tài khoản người dùng, nhóm người d...
101 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:17:3
Bài 6: Demo tạo người dùng và nhóm người dùng Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video trước chúng ta đã đi qua tổng quan IAM là gì rồi, thì trong video này chúng ta sẽ di đến phân tạo user và group trong aws
102 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:8:03
Bài 7: Giới thiệu policy trong aws Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video hôm nay chúng ta sẽ đi đến khái niệm về policy trong aws
46 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:13:03
Bài 8: Demo policy trong aws Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video trước chúng ta đã đi qua khái niệm policy trong aws là gì rồi, thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về nó.
46 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:13:03
Bài 9: Demo tạo và quản lý key Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video này bạn sẽ học cách được cách tạo và quản lý key trong aws
46 views.  Oct 25/20 at 03:02
0:04:16
Bài 10: Giới thiệu role trong aws Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video này bạn sẽ hiểu được khái niệm cơ bản role trong aws
44 views.  Oct 25/20 at 03:19
0:04:16
Bài 11: Giới thiệu role ec2 trong aws Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video này bạn sẽ hiểu được khái niệm cơ bản role mà cụ thể là role ec2 trong aws
44 views.  Oct 25/20 at 03:19
0:03:16
Bài 12: Giới thiệu role cho nhiều account Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video này bạn sẽ hiểu được khái niệm cơ bản role mà cụ thể là role cho nhiều account aws
44 views.  Oct 25/20 at 03:19
0:09:16
Bài 13: Demo tạo role trong aws Premium
Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác roles trong aws.
45 views.  Oct 25/20 at 03:19