Các hàm thường dùng của WordPress khi xử lý data json

Nếu bạn đã từng làm việc với (API)Ajax WordPress trong bất kỳ hình thức nào, thì có một công đoạn không thể thiếu đó là trả dử liệu về, rõ ràng định dạng dữ liệu nó bằng json là thông dụng nhất, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẽ với bạn kỹ thuật này

Khi làm việc với API WordPress có hai điều quan trọng bạn cần phải nhớ đó là

  • Hãy chắc chắn rằng các function được sử dụng móc thích hợp (nó nên có sẵn cho công chúng, cho những người dùng đã đăng nhập vào tài khoản của họ, hoặc cả hai?)

  • Luôn sử dụng hàm wp_die để kết thúc của một quá trình trả dữ liệu về client

Thêm vào đó, nếu bạn đang gửi dữ liệu từ server của bạn cho client(khách hàng) thông qua kiểu dữ liệu định dạng là JSON thì bạn có rất nhiều cách, nhưng hai cách sau là phổ biến nhất

  • Sử dụng hàm mặc định của PHP đó là json_encode

  • Sử dụng hàm do WordPress cung cấp đó là wp_json_encode

Bạn có thể kết hợp cả hai, miễn là bạn thấy nhanh nhất và dễ dàng dùng nhất, và cả 2 hàm trên đều có thể gữi dữ liệu và phân tích dữ liệu thành json, nhưng có một hàm trong wordpress có tính năng tốt hơn cho việc trả dữ liệu về cho client đó là hàm wp-send_json

Cách dùng

Với cả 3 hàm trên thì cách dùng là như nhau, hãy xem một ví dụ cụ thể

<?php
//bootstrap WP

$nonce=$_POST['_wpnonce_name'];
if (empty($_POST) || !wp_verify_nonce($nonce, 'my-nonce') ) die('Security check');

$return = array(
'message'    => 'Saved',
'ID'        => 1
);

wp_send_json($return);

Kết luận

Khi làm việc với Ajax và REST API WordPress thì bạn có thể thêm các hàm(function) để xử lý dữ liệu Json cũng được, nhưng tôi khuyên bạn nên sử dụng các hàm có sẵn của WordPress, nếu bạn có biết hàm nào hay của WordPress thì chia sẽ với chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.